www.kvetena.cz

www.kvetena.cz

Obrázek

Botanické odkazy

Skip Navigation LinksEncyclopedia of plants > Botanical links

Vyhledávání a popis rostlin (česky)


puntik Botany.cz

Internetový botanický časopis. Herbář, ochrana přírody, významné zahrady, botanické lokoality.

http://botany.cz/cs/


puntik Botanická fotogalerie

Fotografická databáze rostlin. Popis rostlin, systematické informace, ekologie, lokality.

http://www.botanickafotogalerie.cz/


puntik Botanický herbář

Internetový herbář planých, zahradních, exotických a léčivých rostlin.

http://botanika.wendys.cz/


puntik eBotanika - rozcestník po světě odborné i populární botaniky

Česká (zejména)a světová botanika v odkazech. Botanické zahrady, ústavy, obecné stránky.

http://ebotanika.net/?page_id=2


puntik Květena České republiky

Stránky věnované květeně České republiky. Fotografie rostlin. Popisy čeledí a druhů. Klíč k určování podle barvy květů. Pokročilé vyhledávání. Botanika

http://www.kvetenacr.cz/


puntik Okrasné dřeviny

Seznamy a popisy okrasných dřevin, použití okrasných dřevin, fotografie.

http://dendro.mojzisek.cz/index.php


puntik Atlas rostlin

Atlas rostlin s fotografiemi. Podrobné texty s popisem rostlin a mnoho dalších užitečných informací o výskytu, rošíření, použití a podobně.

http://rostliny.prirodou.cz/


puntik Květena luk, lesů a strání

Fotografický herbář bylin, keřů a bylin.

http://www.kvetena.com/


puntik Rostliny.net

Informace o rostlinách, zahradnický časopis, botanický rejstřík.

http://www.rostliny.net/index.php


puntik Seznam nižších a vyšších rostlin Slovenska

Komplexní seznam evidovaných zástupců slovenské flóry.

http://ibot.sav.sk/checklist/


Vyhledávání a popis rostlin (cizojazyčné)


puntik The International Plant Names Index - IPNI

Vyhledávání rostlin, autorů, publikací.

http://www.ipni.org/index.html


puntik Plants database - USDA

Systematické zařazení rostlin, anglické názvy, popis rostlin, výskyt v USA.

http://plants.usda.gov/index.html


puntik Harvard University Herbaria

Vyhledávání rostlin, autorů a publikací, fotografie z herbářů.

http://www.huh.harvard.edu/databases/index.html


puntik International Organization for Plant Information - IOPI

Vyhledávání rostlin, základní informace

http://bgbm3.bgbm.fu-berlin.de/IOPI/GPC/default.asp


puntik Angiosperm Phylogeny Website

Kladistický systém rostlin

http://www.mobot.org/mobot/research/APweb/


puntik The Families of Flowering Plants

Popis čeledí rostlin

http://delta-intkey.com/angio/www/


Univerzity a botanické společnosti v ČR


puntik Česká botanická společnost (ČBS)

Aktuální informace, botanické databáze, stanovy, členství, časopisy, činnost.

http://www.natur.cuni.cz/CBS/


puntik Portál botanických dat

Webový portál určený k prezentaci floristických dat. Odkazuje na Databanku flóry ČR a Virtuální floristickou kartotéku.

http://www.florabase.cz/


puntik Univerzita Karlova v Praze - Katedra botaniky

Hlavní výuková a výzkumná instituce Univerzity Karlovy v oboru systematiky a ekologie cévnatých a bezcévných rostlin (včetně hub).

http://botany.natur.cuni.cz/


puntik Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity - Brno - Ústav botaniky a zoologie

Informace o studiu, výzkumné projekty, studijní materiály, botanické akce, výzkum lokalit.

http://botzool.sci.muni.cz/


puntik Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc - Katedra botaniky

Systematická biologie a ekologie, molekulární biologie, biochemie, biofyzika, ochrana a tvorba životního prostředí.

http://botany.upol.cz/


puntik Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno

Agronomická fakulta, lesnická a dřevařská fakulta, zahradnická fakulta. Historie, informace o studiu, studijní materiály.

http://www.mendelu.cz/cz


puntik Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity

Informace o studiu, výzkumné projekty, studijní materiály, botanické akce, výzkum lokalit.

http://botanika.bf.jcu.cz/


puntik Botanický ústav Akademie věd České republiky

Historie a náplň ústavu, Květena České republiky, časopis Folia Geobotanica.

http://www.ibot.cas.cz/


puntik Ústav experimentální botaniky AV ČR

Reparace DNA, fyziologie fotosyntézy, genetika, virologie, hormonální regulace u rostlin, genové manipulace, molekulární cytogenetika a cytometrie.

http://www.ueb.cas.cz/


puntik Moravské zemské muzeum - databáze herbářových dokladů

Databáze herbářových dokladů ve sbírkách České republiky. Hledání podle jména druhu i podle území.

http://www.mzm.cz/Botanika/CS/uvod.html


puntik Výzkumný ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

Historie a činnost ústavu, výzkumné záměry a publikace.

http://www.vukoz.cz


Univerzity a botanické společnosti v SR


puntik Slovenská botanická spoločnosť

Historie a struktura společnosti, literatura a pořádané akce.

http://sbs.sav.sk/


puntik Botanický ústav SAV, Bratislava

Historie a charakteristika ústavu, literatura, konference, projekty.

http://ibot.sav.sk/


Univerzity a botanické spol. v zahraničí


puntik Directory of ICRAs

Adresář odkazů zájmových botanických a zahradnických společností.

http://www.ishs.org/sci/icralist/icralist.htm


puntik Societies and Organizations

Adresář botanických společností a institucí v podání Missouri Botanical Garden.

http://www.mobot.org/MOBOT/research/links3.shtml


puntik Botanical Society of America

Stránky Botanical Society of America.

http://www.botany.org/


puntik Linnean Society of London

Stránky biologické společnosti založené v roce 1788.

http://www.linnean.org/


puntik International Organization of Plant Biosystematists (IOPB)

Stránky International Organization of Plant Biosystematists.

http://www.iopb.org/


puntik International Association for Plant Taxonomy (IAPT)

Stránky International Association for Plant Taxonomy.

http://www.iapt-taxon.org


Botanické zahrady a arboreta v ČR


puntik Pražská botanická zahrada

Otvírací doba, plán a popis expozic, seznamy rostlin, herbář, nový tropický skleník.

http://www.botgarden.cz/


puntik Botanická zahrada Liberec

Oficiální prezentace liberecké botanické zahrady.

http://www.botaniliberec.cz/


puntik Botanická zahrada Masarykovy univerzity v Brně

Přehled o akcích a výstavách v botanické zahradě, otevírací době, vstupném, kontakty na osoby, Index seminum a plantarum, stručná charakteristika expozice, fotogalerie.

http://www.sci.muni.cz/bot_zahr/index.htm


puntik Botanická zahrada Chotobuz - Průhonice

Historie botanické zahrady, sbírky, informace pro návštěvníky.

http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sbirky_botanicke_zahrady_chotobuz&site=default


puntik Botanická zahrada a arboretum MZLÚ Brno

Historie, orientační mapa, popis sbírek, pěstovaný sortiment, výstavy.

http://www.mendelu.cz/arboretum/


puntik Dendrologická zahrada Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

Průvodce zahradou, mapa, otvírací doba, seznam rostlin

http://www.dendrologickazahrada.cz/


Botanické zahrady v zahraničí


puntik Missouri Botanical Garden

Stránky Missouri Botanical Garden.

http://www.mobot.org/


puntik Royal Botanic Gardens, Kew

Stránky botanické zahrady

http://www.kew.org/


puntik Cambridge University Botanic Garden

Stránky botanické zahrady.

http://www.botanic.cam.ac.uk/


Zahrady a parky


puntik Průhonický park

Historie zahrady, mapy, návštěvnické okruhy, otvírací doba.

http://www.parkpruhonice.cz/


Všeobecné informace


puntik Seznam herbářových sbírek v ČR

Seznam herbářových sbírek v ČR, adresy, telefonní čísla, počet herbářových položek.

http://www.mzm.cz/mzm/ostatni/seznam_herbarovych_sbirek.html


puntik Mezinárodní kód botanické nomenklatury (Tokijský kód)

Mezinárodní pravidla botanického názvosloví

http://botankod.aquariana.cz/N_titul.htm


puntik Mezinárodní kód botanické nomenklatury (Saint Louis kód)

Mezinárodní pravidla botanického názvosloví (Saint Louis kód - český překlad).

http://sbs.sav.sk/SBS1/newkod/


Ochrana přírody


puntik Český svaz ochránců přírody

Program společnosti, pozemkové spolky, členství, ekocentra a záchrana zvířat.

http://www.csop.cz/


puntik Ministerstvo životního prostředí

Oficiální stránky ministerstva životního prostředí.

http://www.env.cz/


puntik Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Odbornou instituce státní ochrany přírody, zajišťující metodickou, dokumentační, informační, výchovně-vzdělávací, vědeckovýzkumnou a poradenskou činnost v oblasti péče o přírodu a krajinu.

http://www.nature.cz/


puntik Natura 2000

Základní informace o soustavě chráněných území Natura 2000 v České republice.

http://www.natura2000.cz/


Hobby stránky


puntik Bonsai.cz - Internetový časopis pro bonsajové nadšence

Techniky pěstování, škůdci, keramika, asijské zahrady a výstavy.

http://www.bonsai.cz/


puntik www.Skalnicky.cz - Internetový časopis pro skalničkáře

Stránky určené všem pěstitelům a milovníkům skalniček, cibulovin, hlíznatých, stepních a hajních rostlin a zakrslých okrasných dřevin.

http://www.skalnicky.cz/


Úzce specializované stránky


puntik Sbírka vodních a mokřadních rostlin

Sbírka dále slouží jako genová banka pro vzácné a ohrožené druhy rostlin. Poskytuje studijní a pokusný materiál, materiál pro určování a botanické ilustrace, využívá se k výuce botaniky a rostlinné ekologie.

http://www.butbn.cas.cz/coll_wet/sbirka.html


puntik American Hosta Society

Stránky americké společnosti pro hosty.

http://www.americanhostasociety.org/


 
Copyright © 2008 Václav Kubíček Kontaktujte nás