www.kvetena.cz

www.kvetena.cz

Obrázek

Přehled českých názvů rodů rostlin - informace

Anonymní uživatel
Přihlášení

O tomto přehledu

Internetová adresa: www.kvetena.cz/rody


Autorský tým:

Jiří Jakl (vedení, vytvoření datového základu), Ondřej Zicha (programátor, propojení s BioLib.cz), Václav Kubíček (programátor a provozovatel).


Tento databázový přehled má sloužit potřebám odborné i nejširší veřejnosti při zjišťování českých rodových názvů cévnatých rostlin. Jedná se o přehled rodových názvů užitých v nejdůležitějších kompletních botanických a zahradnických literárních dílech - databáze zachycuje jak široké, tak úzké pojetí rodů, věnuje se jak u nás planě rostoucím, tak pěstovaným rostlinám.

Databáze využívá funkcí projektů BioLib a Květena.cz (provozovatel).


Jak vybrat "nejvhodnější" rodové jméno v širší nabídce:


S cílem vytvořit základ pro stabilní českou národní nomenklaturu byl vydán Klíč ke květeně ČR (Kubát a kol. 2002). Z excerpovaných děl se jedná o publikaci téměř nejnovější (výjimkou jsou pokojové rostliny jejichž jména byla čerpána z překladu V. Větvičky z roku 2005), v nabídce jmen lze doporučit přednostní použití jmen z tohoto zdroje. Obecněji však lze i u dalších rodů (neuvedených v Klíči) doporučit využití jmen z novějších publikací, neboť u novějších publikací lze předpokládat uvedení jmen považovaných za nejvhodnější blíže současnosti, kdy jejich užití mohlo být srovnáno se staršími publikacemi.


U rodů neuvedených v Klíči lze vycházet i z frekvence výskytu nějakého jména (čím častější je daný český název v databázi, tím se zdá být jeho užití vhodnější, i když novější publikace může udávat právě jméno jiné - výjimečné).


Statistiky


Počet latinských názvů: 4494


Počet českých názvů: 9385


Použití stránek


Vyhledávání zobrazuje rody začínající na zadaný text. Pro vypsání jednoho písmene lze použít např. hledání "A". Odkazy na server http://www.biolib.cz/ se otevírají v novém okně. Odkazy jsou pouze u rodů, které jsou zařazené v databázi BioLibu.