Úvodní strana Vyhledávání a systém rostlin Společenstva Zahradní rostliny      Stromy      Herbář   Botanické odkazy     Rejstřík

Řadit podle:
Použít názvy:
Vyhledávání stromů
A B C Č D Ď E
F G H I Í J K
L M N O P Q R
Ř S Š T Ť U Ú
Y V W X Y Z Ž
Hledej
Stiskněte písmeno nebo zapište jméno (nebo jeho část), které chcete hledat a stiskněte Hledej
  • 1 - jinan dvoulaločnatý
  • 2 - blahočet čilský
  • 3 - borovice lesní
  • 4 - borovice blatka
  • 5 - borovice černá
  • 6 - borovice vejmutovka
  • 7 - borovice limba
  • 8 - borovice pokroucená
  • 9 - borovice těžká
  • 10 - modřín opadavý
  • 11 - modřín japonský
  • 12 - jedle bělokorá
  • 13 - jedle Veitchova
  • 14 - jedle korejská
  • 15 - smrk ztepilý
  • od 1......1 - 15 záznam z 94....... do 15
    Strana č: 1 z 7
    jinan dvoulaločnatý
    Opadavý, dvoudomý, široce kuželovitý strom, vysoký od 30 do 40 m.
    Kůra šedohnědá, mělce brázditá. Kůra na starších kmenech široce brázditá. Listy jednoduché, dlouhé 10 cm, široké od 5 do 8 cm, 2-3 dlanitolaločné, ve svazečcích, klínovité, okraj čepele vroubkovaný Tyčinky v jehnědovitém útvaru dlouhém od 4 do 7 cm. Jehnědovité útvary umístěny na brachyblastech. Tyčinky zpravidla se 2 (vzácně se 7) prašnými pouzdry pukajícími podélnou štěrbinou. Vajíčka 1 až 3 na dlouhých převislých stopkách. Doba květu: duben - květen. Semena kulovitá, žlutá, dlouhá od 2 do 3 cm. Semena nepříjemně zapáchající. Osemení rozlišeno v blanitou exotestu, dužnatou sarkotestu a tvrdou sklerotestu. V sarkotestě řada organických kyselin, projevujících se zápacem a dráždivými účinky na kůži.

     Ekologie, rozšíření a praktické využití  i    Zobrazení pro tisk  i
    obrázek obrázek obrázek obrázek
     Všechny obrázky  i

    Seznam literatury:
    - Hejný S. et Slavík B. (1988): Květena České socialistické republiky 1. - Academia, strana: 286 - 288
    - Kubát K., Hrouda L., Chrtek j. jun., Kaplan Z.., Kirschner J. & Štěpánek J. (2002): Klíč ke květeně České Republiky. - Academia, strana: 94

    Najít další stránky pomocí Google k Ginkgo biloba
    Najít pouze české stránky podle latinského názvu pomocí Google k Ginkgo biloba
    Najít pouze české stránky podle českého názvu pomocí Google k jinan dvoulaločnatý
    Výška 40 m Tvar široce kuželovitý Vytrvalost listů opadavé Typ listů jednoduché, klínovité
    1 2 3 4 5 6
    Předchozí Jste na prvním záznamu Jste na prvním záznamu Stránka číslo: 1 Obrázek Obrázek Další blahočet čilský


    Copyright © 2003 Václav Kubíček