www.kvetena.cz

www.kvetena.cz

Obrázek

Botanické odkazy

Skip Navigation LinksEncyclopedia of plants > Botanical links

Univerzity a botanické společnosti v ČR


puntik Česká botanická společnost (ČBS)

Aktuální informace, botanické databáze, stanovy, členství, časopisy, činnost.

http://www.natur.cuni.cz/CBS/


puntik Portál botanických dat

Webový portál určený k prezentaci floristických dat. Odkazuje na Databanku flóry ČR a Virtuální floristickou kartotéku.

http://www.florabase.cz/


puntik Univerzita Karlova v Praze - Katedra botaniky

Hlavní výuková a výzkumná instituce Univerzity Karlovy v oboru systematiky a ekologie cévnatých a bezcévných rostlin (včetně hub).

http://botany.natur.cuni.cz/


puntik Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity - Brno - Ústav botaniky a zoologie

Informace o studiu, výzkumné projekty, studijní materiály, botanické akce, výzkum lokalit.

http://botzool.sci.muni.cz/


puntik Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc - Katedra botaniky

Systematická biologie a ekologie, molekulární biologie, biochemie, biofyzika, ochrana a tvorba životního prostředí.

http://botany.upol.cz/


puntik Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno

Agronomická fakulta, lesnická a dřevařská fakulta, zahradnická fakulta. Historie, informace o studiu, studijní materiály.

http://www.mendelu.cz/cz


puntik Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity

Informace o studiu, výzkumné projekty, studijní materiály, botanické akce, výzkum lokalit.

http://botanika.bf.jcu.cz/


puntik Botanický ústav Akademie věd České republiky

Historie a náplň ústavu, Květena České republiky, časopis Folia Geobotanica.

http://www.ibot.cas.cz/


puntik Ústav experimentální botaniky AV ČR

Reparace DNA, fyziologie fotosyntézy, genetika, virologie, hormonální regulace u rostlin, genové manipulace, molekulární cytogenetika a cytometrie.

http://www.ueb.cas.cz/


puntik Moravské zemské muzeum - databáze herbářových dokladů

Databáze herbářových dokladů ve sbírkách České republiky. Hledání podle jména druhu i podle území.

http://www.mzm.cz/Botanika/CS/uvod.html


puntik Výzkumný ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

Historie a činnost ústavu, výzkumné záměry a publikace.

http://www.vukoz.cz


 
Copyright © 2008 Václav Kubíček Kontaktujte nás