www.kvetena.cz

www.kvetena.cz

Obrázek

Přehled českých názvů rodů rostlin - literatura

Anonymní uživatel
Přihlášení

Přehled literatury


[Koblížek 2000]
Koblížek J. (2000); Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků; Freedom DTP studio a nakl. Sursum
[Novák 1972]
Novák F. A. (1972); Vyšší rostliny 1-2; Academia, Praha
[Valíček 2002]
Valíček P. (2002); Užitkové rostliny tropů a subtropů; Academia, Praha
[Dostál 1989]
Dostál J. (1989); Nová květena ČSSR 1-2; Academia, Praha
[Kubát 2002]
Kubát K. (2002); Klíč ke květeně České republiky; Academia, Praha
[ZSN 1]
Kolektiv (1994); Zahradnický slovník naučný 1; ÚZPI, Praha
[Větvička 2005]
Heitz H. (2005); Pokojové rostliny; Vašut, Praha - přeložil V. Větvička
[ZSN 2]
Kolektiv (1996); Zahradnický slovník naučný 2; ÚZPI, Praha
[ZSN 3]
Kolektiv (1997); Zahradnický slovník naučný 3; ÚZPI, Praha
[ZSN 4]
Kolektiv (1999); Zahradnický slovník naučný 4; ÚZPI, Praha
[ZSN 5]
Kolektiv (2001); Zahradnický slovník naučný 5; ÚZPI, Praha