Úvodní strana   Vyhledávání a systém rostlin   Společenstva Zahradní rostliny Stromy         Herbář Botanické odkazy Rejstřík
  Vyhledávání druhů              
  Vyhledávání rodů                
  Vyhledávání čeledí              
  Vyhledávání stromů          
  Vyhledávání v herbáři       
Použít názvy:
  Systém říše rostlin             
  Systém podříše                    
   Systém oddělení                 Zde můžete vyhledat všechny druhy, rody a čeledě v databázi. Přejděte na stránku hledané taxonomické jednotky, kde najdete rozšířené vyhledávání, nebo začněte vyhledávat přímo z této stránky. U každého rodu je vždy uveden seznam druhů, u čeledí seznam rodů a z něj lze přímo přejít na vybraný taxon (pokud je obsažen v databázi). Tento princip je funkční i opačně. Databáze obsahují 210 čeledí, 1123 rodů, 4310 druhů , 94 stromů s popisem a 244 druhů v herbáři s 1535 obrázky.


Vyhledávání:


Hledej

Doporučujeme vyhledat rostlinu podle rodového jména a ze seznamu druhů přejít na stránku hledaného druhu. Vždy zkontrolujte zda máte správně nastaven přepínač českých a latinských názvů.
U většiny druhů není bohužel uveden popis rostliny, ale vždy je rostlina zařazena do taxonomického systému a uveden latinský a český název. Stránky vyhledávání druhu jsou propojeny se stránkami stromů a herbáře. U většiny čeledí je uveden jejich popis, počet rodů a popsaných druhů.

Odkazy systém říše, podříše a oddělení zobrazí přehledný systém rostlin. U podříše a oddělení nedříve vyberte v seznamu pro jaký taxon chcete systém zobrazit. Názvy taxonomických jednotek jsou aktivní a zapnou filtr pro danou taxonomickou jednotku. U čeledí, rodů a druhů je z odkazu info přístup k popisu vybraných taxonomických jednotek. Systém druhů a rodů je dostupný pouze při zapnutém filtru pro čeleď.


Copyright © 2003 Václav Kubíček